Sigorta şirketlerinin anlaşmalı servislerini yönetebilecekleri modüldür. Servislerin önceden belirleyecekleri iş kuralları ve yöntemleriyle işleyen sistem, denetim ve maliyet kontrolünü en etkin şekilde gerçekleştirir.
Eksper kullanmadan (belirlenecek limitler dahilinde) servis tarafından oluşturulan ekspertiz onay mekanizmasıyla hızlı ve kontrollü işlem gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.
Tek tek servisler ile anlaşma yapılabileceği gibi, servis ağlarıyla toplu sözleşme yapma/hazırlama ve işlemleri yönetme imkanı mevcuttur.

Sigorta Şirketleri için...

Fonksiyonlar: Özellikler :
Onay… Servislerin hazırladığı ekspertizleri takip edin ve onaylayın.
Kural tabanlı… Önceden belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde işletin.
Maliyet Etkinliği… Mevcut anlaşmalara dayanarak en düşük maliyetle onarım sağlayın.

Servisler İçin

Servise onarıma gelen aracın hasar dosyasının oluşturulup, eksper atama limitinin altında kaldığı takdirde, ekspertizinin yapılıp, sigorta şirketinin onayı doğrultusunda onarımın tamamlandığı, ödemesinin takip edildiği modüldür.

Fonksiyonlar:

Özellikler :
İşlem Bütünlüğü… Hasar ekspertiz sürenizi minimum seviyeye indirir. Bu sayede toplam hasar onarım ve dosya sonuçlandırma sürelerinizi kısaltır. Hasar danışmanı, parça görevlisi ve fiyatlandırma olmak üzere birkaç noktadan toplanan bilgilerle oluşturulan ekspertiz tek bir uzman tarafından sonuçlandırılır.
Tasarruf... Gereksiz akış sürelerinin minimize edilmesi sayesinde servis verimliliği artırılır. Zaman kayıpları engellendiğinden, artırılan iş gücü, efektif olarak başka alanlarda değerlendirilir.
Doğruluk ve Hız... Müşterilere anında ve en doğru hasar tahmini veya onarım maliyeti bilgisi verilir.
Dijital Belge... Oluşturulan hasar veya onarım dosyalarında, gerekli belge, fotoğraf ve bilgilerin saklanmasına olanak sağlar. Toplu dosya transferini kolaylaştırır.