Sigorta şirketlerinin mobil onarım işlemlerini sistem üzerinden yapıp, anlık takibini ve raporlamasını yapabilecekleri modüldür. Eksperin ya da anlaşmalı servisin onarım ekspertizini hazırladığı sırada, mobil onarımı mümkün olan parçaların sistem üzerinde önceden belirlenmiş mobil onarım firmasına yönlendirmesini ve onarımını takip edebilmesini sağlar.

Mobil Onarım firmaları için;

Fonksiyonlar : Özellikler:
Otomatik İşlem... Eksper ya da anlaşmalı servis tarafından mobil onarım iş emri otomatik oluşturulur.
Geri Bildirim... Onarılamayan parçaların bilgisi dosya sorumlusuna otomatik olarak verilir.
Entegre İş Akışı… Eksper, servis ve mobil onarım firması arasında sistem üzerinde bağ oluşturulur.
Performans Takibi… Alıcılarınız detaylı performans raporlarına göre değerlendirilir.
Ağ Yönetimi… Kendi bayii ağınızı yönetin.
Süreçler… Sistem sayesinde iş süreçleri otomatize edilir.
Raporlama… Sistem üzerinden raporlama yapılır.